Archive for februar, 2018

Sommerseminaret 2018 arrangeres på Storefjell Resort Hotel ved Gol fra onsdag 8. til søndag 12. august i uke 32. Hotellet har en flott beliggenhet som inviterer til aktivitet, og det blir også årets tema. Svømmeforbundet stiller med innlegg og gruppeaktiviteter for dysmelister i bassenget. Ungdommene (12-18 år) får en aktiv tur på Dagali aktivitetssenter, med rafting og motorcross. Lørdag blir det aktivitetsdag for alle der vi tar turen til Storefjelltoppen (en stigning på 148 meter), og avslutter med lunsj og leker i og rundt hotellets lavvoer.

Tema for festkvelden blir norske folkeeventyr, så her er det mange muligheter til utkledning!

Meld deg på her. Påmeldingsfristen er 15. mai.

Vi håper å se deg på Storefjell!

Alle kan bevege seg i vann. Svømmeopplæring, mosjon og trening skal være for alle – og dette er noe Norges Svømmeforbund er opptatt av!

 

Hva er Parasvømming og Paraidrett?

Parasvømming er en fellesbetegnelse for all svømmeaktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Paraidrett er på samme måte betegnelsen på all idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, og er det som brukes av Norges Idrettsforbund.

Paraidrett/parasvømming gir en mer positiv assosiasjon til idretten – og det er selve idretten/svømmingen som er i fokus (og ikke funksjonsnedsettelsen). Para brukes i betydningen parallell – ved siden av – likeverdig.

 

Parasvømming – frihet i vann for alle

Her kan dere laste ned den nye brosyren “Parasvømming – frihet i vann for alle”.

 

Kontaktskjema svømming

Norges Svømmeforbund har laget et eget kontaktskjema for at det skal bli enklere å få informasjon om aktuelle tilbud. Skjema og mer informasjon finner dere her.

 

Hvilke tilbud finnes?

Det er svømmeklubbene rundt om som driver aktivitetene. Mange av klubbene har etablerte tilbud og etter hvert god erfaring med ulike paratilbud. Noen klubber har såpass mange utøvere at de har egne grupper (gjelder hovedsakelig tilbud til utviklingshemmede), men i mange tilfeller gis det tilbud i eksisterende grupper.

Likepersonsarbeid er en viktig del av arbeidet i Norsk Dysmeliforening. Å være en likeperson defineres som en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom. Gjennom å dele egne erfaringer bidrar likepersonen til at mottakeren finner løsninger som er naturlige for seg.

En likeperson er først og fremst et medmenneske som i kraft av sine erfaringer kan være til hjelp for andre mennesker i deres bearbeiding av egen livssituasjon. Meningen er at den som har dysmeli eller er pårørende skal kunne ringe eller sende mail til en av våre likepersoner når medlemmet måtte ha behov for det. Likepersoner skal ikke kunne gi svar på alle spørsmål medlemmet måtte ha angående dysmeli, proteser, behandling, økonomiske rettigheter/støtte osv., men de skal kunne lytte til og gi råd. 

De som er likepersoner eller sitter i likepersonsutvalget er ikke fagfolk, men de har erfaringer som de gjerne deler. De sitter inne med kunnskap som kalles erfaringskompetanse, og dette kan være verdifull kunnskap for andre medlemmer. Likepersonsarbeidet handler om å hjelpe og støtte hverandre gjennom utveksling av erfaringer. Det kan gjerne være praktiske spørsmål man strever med, der likepersonen gir råd om hvordan og hvor en kan få hjelp. 

FFO arrangerer kurs i likemannsarbeid hver vår, i tillegg vil foreningen arrangere en felles samling og kurs for likepersoner i tilknytning til sommerseminaret.

Dersom du ønsker å bidra som likeperson, ta kontakt med likepersonsutvalget på likeperson@dysmeli.no

Send oss da kontaktinfo (navn, epost,tlf, bosted). Vi ønsker også at du skriver noen få setninger om din motivasjon som likeperson, tilknytning til dysmeli (dysmelist/familiemedlem til dysmelist), alder på dysmelist, erfaring med type dysmeli (arm/ben/begge/spesiell diagnose), eventuell tidligere erfaring som likeperson i dysmeliforeningen eller andre foreninger. Informasjonen vil kun bli benyttet til koordinering av likepersonsarbeidet

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hilsen Likepersonsutvalget