Lokallag

 

en viktig del av likemannsarbeidet i foreningen

Lokallag

Lokallagsaktivitet er en viktig del av likemannsarbeidet i foreningen. Dysmeliforeningen har flere lokallag i Norge. Det er ulikt aktivitetsnivå i de ulike lokallagene. Naturligvis er det slik at det er mer aktivitet i de lokallagene der det er kortere avstander mellom medlemmene.

Lokallagene arrangerer turer og/eller utflukter for medlemmene i sitt lokallag. Det er mulig for lokallaget å søke om økonomisk støtte til ulike aktiviteter fra blant annet Norsk Dysmeliforening. Vi oppfordrer lokallagene til å søke om dette dersom de ønsker å få til gode treff for sine medlemmer.

Kontakt evt. økonomileder i foreningen ved å sende en mail til okonomi@dysmeli.no

Kontaktpersoner i lokallagene:

Østafjells: Buskerud, Vestfold og Telemark

Leder: Karine Lyngra Lund

Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Leder: Jan Frode Ånnevik

Sør: Vest-Agder og Aust-Agder

Leder: Marthe Foss

Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Leder: Nikolai Frøvik

Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Leder: Linda Skjerve

Nord-Norge:Nordland, Troms og Finnmark

Leder: Leif Einar Støvern

 Ungdomsansvarlig: Heidi Lereng

Likepersonsutvalget

Likepersonsarbeid er en viktig del av arbeidet i Norsk Dysmeliforening. Å være en likeperson defineres som en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom. Gjennom å dele egne erfaringer bidrar likepersonen til at mottakeren finner løsninger som er naturlige for seg.

En likeperson er først og fremst et medmenneske som i kraft av sine erfaringer kan være til hjelp for andre mennesker i deres bearbeiding av egen livssituasjon. Meningen er at du som har dysmeli eller er pårørende skal kunne ringe eller sende mail til en av våre likepersoner når du måtte ha behov for det. Likepersoner kan ikke gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha angående dysmeli, proteser, behandling, økonomiske rettigheter/støtte osv., men de kan lytte til deg og gi deg råd.

De som er likepersoner eller sitter i likepersonsutvalget er ikke fagfolk, men de har erfaringer som de gjerne deler. De sitter inne med kunnskap som kalles erfaringskompetanse, og dette kan være verdifull kunnskap for andre medlemmer. Likepersonsarbeidet handler om å hjelpe og støtte hverandre gjennom utveksling av erfaringer. Det kan gjerne være praktiske spørsmål man strever med, der likepersonen gir råd om hvordan og hvor en kan få hjelp.

Likepersonsutvalget er avhengig av alle medlemmene i foreningen, da de sitter på verdifull erfaring. Alle likepersoner har taushetsplikt.

Likepersonsutvalget i foreningen består av: Helen Hodø, Hildegunn Husby, Helge Bjørnstad og Leif Einar Støvern.

For spørsmål send mail til likeperson@dysmeli.no

 

Seminarutvalget

Seminarutvalget er med på å arrangere de årlige sommerseminarene.

Seminarutvalget består av: Karina Muhle Antonsen, Kelly Marie Eldor Hakkebo, Brit Deviktangen, Kathrine Gaustad Pettersen, Jan Frode Ånnevik, Heidi Lereng og Eirik Value Røisland.

Likepersonstelefon

Ring gjerne likepersonstelefon: 412 48 507