Program voksenseminar 2020

Tur for voksne med dysmeli.

    Tema:   Det vil bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling mellom deltakerne.   Programmet legges på dysmeli.no og sendes til påmeldte når det er klart.     Tid:   Vi starter fredag 28. februar kl.19.00 og avslutter med lunsj søndag 1.mars kl.12.00    ...