Rettigheter for dysmelister

Hva kan du ha krav på?

1. Individuell plan (IP)

2. Ansvarsgruppe

3. Støttekontakt

4. Treningskontakt

5. Ledsagerbevis

6. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

7. Omsorgspenger

8. Grunnstønad

9. Hjelpestønad

10. Omsorgslønn

11. Opplæringspenger

12. Legat

13. Ombygging av bolig

14. Forsikring

15. Tilskudd til småhjelpemiddler (Via nav kan man søke om tilskudd til rimelige hjelpemidler. Det er en søknad som må fylles ut av Ergoterapeut. Dette kan søkes om hver fjerde år. Beløpet er på 2020kr. Fint å bruke på for eksempel Antisklimatte (sklikke)

«Tilskuddet er for rimelige hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne.»

Klikk her for å lese mer.