Dysmeliteam

 

Oppfølging i Dysmeliteam

Alle barn og voksne med dysmeli kan, om de ønsker det, få oppfølging hos et tverrfaglig dysmeliteam. Dysmeliteamet tilbyr også undervisning og veiledning til fagpersoner i lokalmiljøene.

Det er i dag etablerte dysmeliteam i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og på Ottestad. Det er fritt sykehusvalg i Norge og man kan derfor velge hvilket dysmeliteam man vil bruke. Fastlege eller spesialist kan henvise til dysmeliteamet. Teamene har egne oppfølgingsrutiner.

Dysmeliteamet ved Oslo Universitetssykehus

Dysmeli- og armproteseteamet på Oslo Universitetssykehus HF har spesialkompetanse på arm- og bendysmeli og traumatisk armamputasjoner. Tilbudet gis til barn og voksne i et livsløpsperspektiv.

Les mer: Oslo Universitetssykehus

Dysmeliteamet ved Ottestad

SI HF Avdeling for fysikalsk, medisin og rehabilitering, Ottestad:
Avdelingen har regionsfunksjon for rehabilitering av pasienter med armamputasjon i Helse Øst. Avdelingen tilhører Sykehuset Innlandet og ligger ca. 2,5 km. fra Hamar sentrum. Vårt tverrfaglige team består av Ortopediingeniør fra Norsk Teknisk Ortopedi AS (NTO AS) og ergoterapeut, fysioterapeut, lege og sosionom fra sykehuset.

Dysmeliteamet ved Ottestad

Dysmeli- og armproteseteamet i Bergen

Les mer om Dysmeli- ogarmamputasjonsteamet her

UNN Avdeling for fysikalsk medisin i Tromsø

Les mer: Rehabiliteringsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Dysmeliteamet ved St. Olavs Hospital, Trondheim

Dysmeliteamet i Trondheim er formelt underlagt Barneortopedisk seksjon, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital. Fagfolk fra St. Olavs Hospital og Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) samarbeider om å gi et helhetlig tilbud.

Barn som er født med dysmeli ved St. Olavs Hospital får kontakt med dysmeliteamet en av de første dagene etter fødselen. Det er ortoped og ergoterapeut som tar den første kontakten. Fra resten av helseregionen kan barn henvises og får time ved Barneortopedisk poliklinikk

Dysmeliteamet i Trondheim

Rutiner og oppfølging Alle barn og voksne med dysmeli, kan om de ønsker det, få oppfølging av dysmeliteamet. Teamet har poliklinikk en dag i måneden, og vurderer behov for tilpasning av proteser, andre hjelpemidler, kirurgi, tiltak for å forebygge belastningsskader.

Det er store variasjoner når det gjelder behovet for oppfølging, og brukerne får kontroll og oppfølging etter individuelle behov. De som har behov for tettere oppfølging / trening kan tilbys innleggelse ved sykehuset / pasienthotellet.

Ergoterapeut og fysioterapeut i teamet kan følge opp barnet i barnehage og skole. Dette skjer i samarbeid med hjelpetjenesten i kommunen. I desember hvert år arrangeres det en samling for barn med dysmeli, foreldre og søsken.

Kontaktmulighet Barneortopedisk Poliklinikk,
St. Olavs Hospital Kvinne Barn senteret
7006 Trondheim

Tlf. 72 56 59 28
Ergoterapeut Tordis Magne Tlf. 73 86 82 61

Les mer: Dysmeliteamet ved St. Olavs Hospital