Ung Face It

Ung Face It

Et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet Mange ungdommer er opptatt av sitt eget utseende og flere sliter med lavt selvbilde. Noenungdommer lever med en tilstand eller diagnose som kan være synlig for andre og kan oppleve at...