Nasjonalt fagnettverk

for dysmeli

 

Nasjonalt fagnettverk for dysmeli er et tverrfaglig nettverk bestående av representanter fra dysmeliteamene, kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og brukerforeningen.

Fagnettverkets mandat:

·        Sikre samarbeid, erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling.

·        Fremme fagutvikling og forskning

·        Registrere udekte behov i landsdelene

·        Arbeide for et likeverdig tilbud til personer med dysmeli, i hele landet

Koordinator for fagnettverket er Anne-Karin Vik ved Oslo Universitetssykehus. Telefon 23076097, e-post: anne-karin.vik@ous-hf.no