Nytt e-læringskurs om dysmeli

Nytt e-læringskurs om dysmeli

TRS har laget et nytt e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen og skolefritidsordningen. ​Kurset er først og fremst laget for dem som snart skal ta imot en førsteklassing med dysmeli. Men vi tror også det kan være nyttig for de som allerede har hatt et barn med...