Generalforsamling i Norsk Dysmeliforening

Norsk Dysmeliforenings generalforsamling avholdes hvert år og er foreningens øverste myndighet. Generalforsamlingen innkalles med minst to måneders varsel til medlemmene. Med innkallingen følger foreløpig saksliste med melding om forslagsfrister. Generalforsamlingens...