TRS kompetansesenter for
sjeldne diagnoser

 

TRS kompetansesenter er en del av den Nasjonale Kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og holder til på Sunnaas Sykehus på Nesodden. TRS har ansvar for flere sjeldne diagnosegrupper, deriblant dysmeli, og er et supplement til det ordinære behandlingstilbudet i dysmeliteamene.

Oppgaver:

·        Bidra til nasjonal kompetanseoppbygging, nettverksbygging og spredning av kunnskap om dysmeli

·        Bygge opp kompetanse ved kunnskapsinnhenting, fagutvikling og forskning

·        Formidle kunnskap

·        Gi veiledning til personer med diagnosen, pårørende og fagpersoner, angående ulike forhold knyttet til diagnosen

·        TRS tilbyr også temakurs, individuell rådgiving ved behov. TRS er et supplement til det ordinære behandlingstilbudet i dysmeliteamene

 

Les mer på TRS sine nettsider.