Slide background

MEDLEM


Beskrivelse av medlemskapstyper

I alle medlemskap inngår abonnement på bladet Dysmelisten som kommer ut to ganger i året. I tillegg får man invitasjoner til ulike arrangementer, både lokalt og landsdekkende. Se oversikt over lokallag for å finne det nærmeste.

Familiemedlemskap
Foreningen anbefaler dette medlemskapet for dere som er flere enn én person i husstanden. Det fungerer slik at hele familien betaler en felles kontingent på 400 kr. Vi ønsker at det er personen med dysmeli som står registrert som hovedmedlem.

Enkeltmedlemskap
Dette medlemskapet er for deg som bor alene, og det koster 250 kr.

Firmamedlemskap
Firmamedlemskap koster 525 kr.