Likepersonsarbeid er en viktig del av arbeidet i Norsk Dysmeliforening. Å være en likeperson defineres som en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom. Gjennom å dele egne erfaringer bidrar likepersonen til at mottakeren finner løsninger som er naturlige for seg.

En likeperson er først og fremst et medmenneske som i kraft av sine erfaringer kan være til hjelp for andre mennesker i deres bearbeiding av egen livssituasjon. Meningen er at den som har dysmeli eller er pårørende skal kunne ringe eller sende mail til en av våre likepersoner når medlemmet måtte ha behov for det. Likepersoner skal ikke kunne gi svar på alle spørsmål medlemmet måtte ha angående dysmeli, proteser, behandling, økonomiske rettigheter/støtte osv., men de skal kunne lytte til og gi råd. 

De som er likepersoner eller sitter i likepersonsutvalget er ikke fagfolk, men de har erfaringer som de gjerne deler. De sitter inne med kunnskap som kalles erfaringskompetanse, og dette kan være verdifull kunnskap for andre medlemmer. Likepersonsarbeidet handler om å hjelpe og støtte hverandre gjennom utveksling av erfaringer. Det kan gjerne være praktiske spørsmål man strever med, der likepersonen gir råd om hvordan og hvor en kan få hjelp. 

FFO arrangerer kurs i likemannsarbeid hver vår, i tillegg vil foreningen arrangere en felles samling og kurs for likepersoner i tilknytning til sommerseminaret.

Dersom du ønsker å bidra som likeperson, ta kontakt med likepersonsutvalget på likeperson@dysmeli.no

Send oss da kontaktinfo (navn, epost,tlf, bosted). Vi ønsker også at du skriver noen få setninger om din motivasjon som likeperson, tilknytning til dysmeli (dysmelist/familiemedlem til dysmelist), alder på dysmelist, erfaring med type dysmeli (arm/ben/begge/spesiell diagnose), eventuell tidligere erfaring som likeperson i dysmeliforeningen eller andre foreninger. Informasjonen vil kun bli benyttet til koordinering av likepersonsarbeidet

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hilsen Likepersonsutvalget