Beitostølen Helsesportsenter

 

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med dysmeli. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Søknad for opphold på Beitostølen Helsesportsenter går gjennom fastlegen.

Les mer på BHSS sine nettsider.