Styret

Styret

Leder

Leder

Lene Solberg

Lene er gift og bor i Ski med tre barn, Paula (13), Leihla (12) og Sondre (8). Paula har dysmeli.

Lene jobber som lærer.

Som leder, har hun det øverste ansvaret for foreningens drift. Hun lager agenda for møter og innehar rollen som møteleder. Leder har også ansvar for å sende inn søknader og rapporter om foreningens status.

Nestleder

Nestleder

Karina Abrahamsen

Karina bor på Vear, Tønsberg med 2 barn. Thea (15) og Angelica (10). Det er Thea som har dysmeli.

Karina er helsefagarbeider og jobber i private hjemmetjenester.

Som nesteleder, er hun leders stedfortreder, fører medlemsregister. Fakturer medlemskontigenter og koordinerer styrets arbeidsplattform. Og bidrar ellers på nett- og facebook side sammen med Paal og Verena.

 

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig

Siw Sommerchild Wiggen

Siw bor i Børsta i Trøndelag med sine to barn. Isolde på 13 år og Liam på 11 år. Det er Liam som er dysmelisten i familien.

Siw har økonomiutdannelse og jobber i Sparebank 1 Markets.

Som økonomiansvarlig, har hun ansvar for å føre regnskap. Hun kontrollerer og betaler regninger, og fakturerer egenandeler for seminarer. Søker om momskompensasjon. 

Infoleder

Infoleder

Verena Døsvik

Verena bor i Trondheim med samboer og fire barn, Nathalia (18), Orion (14), Luna (10) og Linde Selene (9). Nathalia har dysmeli på venstre underarm.

Verena jobber som journalist og fotograf.

Som infoleder, er hun redaktøransvarlig for Dysmelisten, her har hun ansvar for produksjon av medlemsbladet, og bidrar ellers på nett- og facebook siden sammen med Paal og Karina.

Sekretær

Sekretær

Anne Sophie Lie-Eriksen

Anne Sophie bor i Asker med mannen sin Stian og datteren Mathilde Aurora (2012). Det er Mathilde Aurora som har dysmeli på høyre underarm.

Anne Sophie er jurist og jobber som juridisk rådgiver i Asker kommune.

Som sekretær fører hun referat fra alle foreningens møter. Oppdaterer vedtekter etter generalforsamlingen.

Likepersons ansvarlig

Likepersons ansvarlig

Helen Hodø

Helen bor i Lillestrøm med 2 barn.

Helen jobber i arbeidsmiljøavdelingen ved Oslo Universitetssykehus.

Som leder av likerpersonsutvalget, er hennes fokus å ivareta nye og gamle medlemmer, samt å formidle informasjon om dysmeli til andre.

Seminar ansvarlig

Seminar ansvarlig

Martin Berdahl

Martin bor på Bjølsen i Oslo sammen med samboer og en gutt med dysmeli.

Han er forlegger i kontur forlag.

Som seminaransvarlig, har han hovedansvaret for det årlige sommerseminaret, sammen med resten av seminarutvalget.

Styremedlem

Styremedlem

Paal Mork-Knutsen

Paal er gift og bor på Lambertseter  i Oslo med 2 barn, Sebastian (8 år) og Ellinor (5 år). Sebastian har dysmeli.

Paal jobber som senior kommunikasjonsrådgiver i Gjensidigestiftelsen.

Som styremedlem bidrar Paal på nett og Facebook side sammen med Verana og Karina, og der det er behov.

Vara

Vara

Sebastian Tjoerstad

Sebastian bor i Oslo med sin sønn Adam på 5 år. Sebastian har dysmeli på armer og ben.

Sebastian er multi artist og loudmouth. Han har stått på Nationaltheatret og Latter på en og samme kveld.

Som vara, bidrar han der det er behov. Trer inn som styremedlem dersom en må trekke seg i perioden.

Vara

Vara

Ragna Aarum

Ragna bor i Lille Tøyen Hageby i Oslo sammen med Håkon og barna deres, tvillingene Ingrid og Jens på 11 år. Ingrid har underarmsdysmeli.

Ragna er lektor ved Strømmen videregående skole.

Som vara, bidrar hun der det er behov. Trer inn som styremedlem dersom en må trekke seg i perioden.

Slik kan du nå oss på mail:

Leder: leder@dysmeli.no
Informasjon: info@dysmeli.no
Økonomi: okonomi@dysmeli.no
Medlemsregistrering: medlem@dysmeli.no
Likemann: likemann@dysmeli.no
Ungdomsforeningen: ungdom@dysmeli.no