Tema:  

Det vil bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling mellom deltakerne.  

Programmet legges på dysmeli.no og sendes til påmeldte når det er klart.  

 

Tid:  

Vi starter fredag 28. februar kl.19.00 og avslutter med lunsj søndag 1.mars kl.12.00  

 

Sted:  

Scandic St. Olavs Plass 

Sankt Olavs Plass 1, 0165 Oslo 

 

Pris:  

For medlemmer av Norsk Dysmeliforening:  

Opphold betales av den enkelte så refunderes kr. 1500 per enkeltmedlem og kr. 2500 pr. par i etterkant av kurset. Reiseoppgjør skrives og sendes inn til: okonomi@dysmeli.no. 

 

Foreningen refunderer reiseutgifter som overstiger kr.1500 per deltaker/par med maksimalt 1000 kroner per medlem eller 2000 kroner per par.
Egenandelen er altså også 1500 kroner per par.
Reiseoppgjør hvor kvitteringer legges ved må leveres og reiseoppgjøret må være signert (revisorkrav) 

 

Påmelding sendes til 

karina@dysmeli.no 

Påmeldingen er bindende.  

Påmeldingsfrist: 31. januar 2020 

 

Medlemskontingenten 

Må være betalt for 2020 før samlingen.  

Hvis dere deltar som et par, da må kontingenten for familie være betalt. 

 

For mer informasjon kontakt:  

hildegunn@dysmeli.no