Via nav kan man søke om tilskudd til rimelige hjelpemidler. Det er en søknad som må fylles ut av Ergoterapeut. Dette kan søkes om hver fjerde år. Beløpet er på 2020kr. Fint å bruke på for eksempel Antisklimatte (sklikke)

«Tilskuddet er for rimelige hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne.»