Her kan du lese en nylig publisert studie om livskvalitet og fysisk aktivitet hos unge voksne med ensidig bendysmeli.