TRS har laget et nytt e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen og skolefritidsordningen.

​Kurset er først og fremst laget for dem som snart skal ta imot en førsteklassing med dysmeli. Men vi tror også det kan være nyttig for de som allerede har hatt et barn med dysmeli på skolen en stund.

I kurset vil du møte Mie som har dysmeli og lære

  • hva dysmeli er
  • hvilke utfordringer dette medfører for barnet
  • hvordan man kan tilrettelegge undervisningen og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig

Du kan ta kurset her.