Oslo ParaAlpin inviterer til nybegynner- og ledsagerkurs i sitski 8.-10. februar 2019.

https://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/2018/12/nybegynner-og-ledsagerkurs-alpin-2019/