På oppdrag fra Nasjonalt fagnettverk for dysmeli er det utarbeidet norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (tverrgående armdysmeli).

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/nyheter-fra-trs/norske-anbefalinger-for-oppfolging-av-personer-med-tverrgaende-armdysmeli?fbclid=IwAR3quwMWprUxv5hehoApPs0-rmEmY3Q_13tQhWwZO_Eyb8P0gF9zKuudYHs