TRS kompetansesenter arrangerer kurs for barn som starter på skolen høsten 2019 og for deres foreldre/foresatte. Søknaden til kurset er nå åpen. Kurset arrangeres 11. – 14. februar 2019 på Frambu. Søknadsfristen er 4. desember.

Mer utfyllende informasjon finnes på TRS sine hjemmesider og på deres facebookside.