Kurs 11.09.2018-13.09.2018, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kurset er for foreldre til barn mellom 0-2 år med dysmeli. Kurset gjelder for  både foreldrene og barnet. Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnets søsken.

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved å være foreldre til et barn med dysmeli. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

Fra programmet

Forelesninger og gruppesamtaler gir mulighet til å drøfte utfordringer og muligheter ved ulike tema:

  • Hva er dysmeli?
  • Lek, bevegelse og tilrettelegging
  • En inkluderende barnehage; samarbeid, åpenhet og informasjon
  • Rettigheter og muligheter mht offentlige tjeneste
  • Å få et barn med dysmeli
  • Å vokse opp med dysmeli

Tidspunkter

Programstart tirsdag 11.09. kl 09.00.  Programslutt torsdag 13.09. ca kl.13.00. Ankomst mandag 10.09. fra kl.17.00, det serveres kveldsmat kl.18.30 i sykehusets kantine.

Gratis kurs

TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Foreldre og foresatte som er i arbeid har rett til opplæringspenger fra NAV.

Hvordan får du/dere plass på kurset?

For å kunne delta må barnet være registrert som bruker ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du henvende deg til TRS tlf 66 96 90 00 for registering.

Du trenger ikke henvisning for å delta på kurset, men må søke om plass. Informasjonsbrosjyre og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist er 20.06.2018. Kurset har begrenset med plasser. Ved stor søknad vil det bli gjort et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen begynnelsen av juli 2018.

Les mer på TRS sine nettsider.