Archive for 2020

Vår dyktige sekretær har utarbeidet et dokument over hva du kan ha krav på som dysmelist.

Klikk her for å lese.

Velkommen til ungdomstreff 2. – 4. oktober 2020 på Quality Hotel Skjærgården i Langesund.

Treffet er for ungdommer i alderen 12 – 18 år.

Det er opprettet en egen ungdomsgruppe i Spond, så all informasjon og påmelding vil foregå der.

Informasjon vedrørende sommerseminar!

På grunn av situasjonen med covid-19 har styret i Norsk Dysmeliforening dessverre valgt å avlyse/utsette årets sommerseminar i Lyngdal.
Vi ønsker velkommen til sommerseminar samme sted og med samme innhold sommeren 2021?

Generalforsamlingen i år blir avholdt i uke 32, gjennom den digitale løsningen digitalearsmoter.no
Eventuelle saker til behandling bes meldes styret innen 19. juli til leder@dysmeli.no

Ønsker med dette alle våre medlemmer en riktig god sommer. Ta vare på hverandre.

Vi håper å kunne gjennomføre årets sommerseminar i Lyngdal, men forholder oss selvfølgelig til retningslinjer gitt av FHI.

Styret i Norsk Dysmeliforening jobber kontinuerlig med dette og kommer tilbake med mer konkret informasjon så snart som mulig.

Er du eller kjenner du noen mellom 12- 17 år som har en tilstand, diagnose eller skade som påvirker utseendet, og kunne tenke seg å være med på dette?
kontakt gjerne via siden til UNG FACE IT.

https://www.ungfaceit.info/?fbclid=IwAR1MarBUWYkOi6adhwYfFQ31d9XQlPD-hbNM952weMbiKQadejcMUkCIyf8

Lokallaget Midt Norge inviterer til treff på Valsøya helga 22-24 mai.

Ordner et felles opplegg i klatreparken høyt og lavt på Lørdag. Kom å bli med, gjerne gi rask tilbakemelding om du/dere har mulighet til å være med.
For mer info angående treffet eller påmelding ta kontakt i spond eller på vår lokale facebookside Norsk dysmeliforening Midt Norge lokallag.

Med forbehold om endringer.

Program voksenseminar 2020

 

 

Tema:  

Det vil bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling mellom deltakerne.  

Programmet legges på dysmeli.no og sendes til påmeldte når det er klart.  

 

Tid:  

Vi starter fredag 28. februar kl.19.00 og avslutter med lunsj søndag 1.mars kl.12.00  

 

Sted:  

Scandic St. Olavs Plass 

Sankt Olavs Plass 1, 0165 Oslo 

 

Pris:  

For medlemmer av Norsk Dysmeliforening:  

Opphold betales av den enkelte så refunderes kr. 1500 per enkeltmedlem og kr. 2500 pr. par i etterkant av kurset. Reiseoppgjør skrives og sendes inn til: okonomi@dysmeli.no. 

 

Foreningen refunderer reiseutgifter som overstiger kr.1500 per deltaker/par med maksimalt 1000 kroner per medlem eller 2000 kroner per par.
Egenandelen er altså også 1500 kroner per par.
Reiseoppgjør hvor kvitteringer legges ved må leveres og reiseoppgjøret må være signert (revisorkrav) 

 

Påmelding sendes til 

karina@dysmeli.no 

Påmeldingen er bindende.  

Påmeldingsfrist: 31. januar 2020 

 

Medlemskontingenten 

Må være betalt for 2020 før samlingen.  

Hvis dere deltar som et par, da må kontingenten for familie være betalt. 

 

For mer informasjon kontakt:  

hildegunn@dysmeli.no