Likepersonsutvalget

Likepersonsutvalget

Likepersonsansvarlig

Likepersonsansvarlig

Helen Hodø

Helen bor i Lillestrøm med 2 barn.

Helen jobber i arbeidsmiljøavdelingen ved Oslo Universetetssykehus

Som leder av likepersonsutvalget, er hennes fokus å ivareta nye og gamle medlemmer, samt å formidle informasjon om dysmeli til andre.

Hildegunn Husby

Hildegunn bor i Frosta i Trøndelag, har fire barn som straks er ute av redet. Hildegunn mangler venstre underarm.

Hun jobber som lærer i barne- og ungdomsskolen.

Helge Bjørnstad

Helge bor med sine 2 barn på 9 år og 12 år. Han er dysmelisten i familien. Han har i mange år vært aktiv i idrett på toppnivå i både svømming og kjelkehockey, deltatt i 8 paralympick med medalje i alle. Han har jobbet inn flere yrker som miljøarbeid, badevakt, bilselger og ortopedteknikker.

Helge jobber i Ottobock der hans ansvarsområde er proteser til norske ortopediske klinikker.

Leif Einar (Laffen) Støvern

Laffen bor i Tromsø. Han har ei datter som har Dysmeli på begge armer og føtter, han har også dysmeli selv på høyre underarm. 

 

Han jobber som rådgiver innen biologi ved Univesitetet i Tromsø.

Slik kan du nå oss på mail:

Leder: leder@dysmeli.no
Informasjon: info@dysmeli.no
Økonomi: okonomi@dysmeli.no
Medlemsregistrering: medlem@dysmeli.no
Likemann: likemann@dysmeli.no
Ungdomsforeningen: ungdom@dysmeli.no