På grunn av situasjonen med covid-19 har styret i Norsk Dysmeliforening dessverre valgt å avlyse/utsette årets sommerseminar i Lyngdal.
Vi ønsker velkommen til sommerseminar samme sted og med samme innhold sommeren 2021?

Generalforsamlingen i år blir avholdt i uke 32, gjennom den digitale løsningen digitalearsmoter.no
Eventuelle saker til behandling bes meldes styret innen 19. juli til leder@dysmeli.noØnsker med dette alle våre medlemmer en riktig god sommer. Ta vare på hverandre.