Et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet

Mange ungdommer er opptatt av sitt eget utseende og flere sliter med lavt selvbilde. Noen
ungdommer lever med en tilstand eller diagnose som kan være synlig for andre og kan oppleve at de
skiller seg ut fra det som er definert som et «vanlig» utseende. Dette kan gjøre dem ekstra sårbare
for sosiale reaksjoner og kommentarer knyttet til utseendet.

Selvhjelpsverktøyet Ung Face It er laget for å hjelpe ungdom til å mestre det å ha et utseende som
andre legger merke til. Programmet lærer ungdom hvordan de kan takle vonde tanker og følelser, og
inneholder nyttige verktøy som kan brukes til å håndtere vanskelige sosiale situasjoner.
Gå til selvhjelpsvertøyet www.ungfaceit.no.

Skjermdump fra Unge Face It.
Skjermdump fra Unge Face It.


Hvem er dette for?

Ung Face It er laget for ungdom mellom 12 og 17 år. Ungdommer yngre eller eldre enn 12-17 år kan
også bruke programmet. Det anbefales at yngre personer og ungdommer med nedsatt kognitiv
funksjonsevne gjennomfører programmet med støtte fra en forelder eller annen voksen.
Ung Face It er testet ut av ungdom med mange forskjellige typer tilstander og skader som påvirker
utseendet, for eksempel hudsykdommer, medfødte craniofaciale tilstander, leppe- kjeve- og
ganespalte, arr, acne, hårtap, kortvoksthet og ansiktslammelse. Dette er kun eksempler. Hvis
ungdommen selv føler at tilstanden eller skaden er synlig for andre, og dette er vanskelig, er
ungdommen i målgruppen.


Hvordan bruke Ung Face It?

Ung Face It består av 7 kapitler. Programmet inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser.
Det er anbefalt å gjennomføre et kapittel i uken i 7 uker og å bruke minst 30 minutter på hvert
kapittel. Forskning viser at ungdommer som bruker anbefalt eller mer tid på programmet har bedre
effekt av det.

Kapittel 7 er et oppsummeringskapittel. For best effekt, anbefales det at ungdommen fullfører
kapittel 7 to ganger – med 5-7 ukers mellomrom. Alle kapitlene er fortsatt tilgjengelig selv om man
har fullført hele eller deler av programmet.


Hjelper Ung Face It?

Forskning viser at Ung Face It hjelper ungdommer å takle sosiale utfordringer knyttet til å leve med et
utseende som andre legger merke til. Programmet fungerer best for de ungdommer som opplever
størst utfordringer knyttet til eget utseende og som bruker nok tid (anbefalt tid eller mer) på
programmet.

Ikke minst viser forskningen at Ung Face It er trygt å bruke – ingen blir dårligere av å prøve
programmet.

Les mer om forskningsprosjektet Ung Face It (sjeldnediagnoser.no – OUS)