Helsesportsenteret utvider nå sitt tilbud nedover i alder, og kan tilby barn i aldersgruppen 2 – 5 år med foreldre, gruppebaserte re-/habiliteringsopphold.


Målgruppe

Målgruppen er barn i alderen 2-5 år med ulike funksjonsnedsettelser som følge av sykdom, skade eller medfødte tilstander.

På grunn av geografisk beliggenhet og aktuell barnemedisinsk kompetanse og beredskap, må pasienten være i en medisinsk stabil situasjon og avklart med hensyn til epilepsi, hjerte, lunge og allergi/anafylaktiske reaksjoner med behov for akuttmedisinsk hjelp. Henvisende lege må mene det er medisinsk forsvarlig med et opphold på BHSS.

Mål og innhold

Målet med oppholdet er å gi barna generell aktivitetserfaring, bevegelsesglede og økte ferdigheter, samt gi familien en tidlig innføring i bruk av aktuelle aktivitetshjelpemidler.

Tilbudet består av 2-3 aktivitetsøkter og samlingsstund daglig. I tillegg til tilbudet på dagtid, legges det til rette for aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Foreldreveiledning, informasjon og undervisning har en sentral plass i oppholdet. Hele familien tilbys derfor å delta på oppholdet sammen.

Søsken i grunnskolealder tilbys leksehjelp m/lærer i perioden. Det er viktig at arbeidsplan fra skolen tas med.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet.

Opphold 2023 – 2024

De har foreløpig planlagt 4 perioder med tilbud til småbarn i 2023 – 2024.

  • 06.12.23 – 21.12.23
  • 02.04.24 – 16.04.24
  • 14.08.24 – 27.08.24
  • 11.09.24 – 24.09.24

I tillegg vil de arrangere egne småbarnsopphold etter avtale med enkelte habiliteringstjenester.

Henvisning/søknad

Henvisning mottas fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. For mer informasjon om søknad/henvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Informasjon

Informasjon om tilbudet finnes også i vedlagte flyer og på deres hjemmeside, https://www.bhss.no/barn-og-ungdom/smaabarn-2-5-aar/