Totalt er det færre enn 10 kirurger i Norge som regelmessig opererer barn med medfødte misdannelser i overekstremitetene. Overlege Mona Winge, spesialist i ortopedi og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) har skrevet en god tekst om hvordan ekspertsykehuset arbeider med internasjonalt samarbeid.

I artikkelen påpeker Winge hvilke utfordringer som finnes blant kirurger som operer og behandler barn med misdannelser i overekstremitetene da antallet av barn som fødes som trenger slik kirurgi er svært få. Du kan lese mer om artikkelen på nettsidene til Oslo Universitetssykehus.