Vi går over fra regweb til innmelding på Spond . Her finner du link til innmeldingsskjema