Voksensamling 2016

Da inviterer vi igjen til den årlige voksensamlingen i Dysmeliforeningen. Voksensamlingen er et viktig treffested for å bli kjent med hverandre og drive erfaringsutveksling. Gjennom årene som dysmelist tar vi med oss erfaring og lærdom det er viktig å kunne dele med andre. Dette kan være enkle ting som små praktiske hjelpemidler i hverdagen til de større ting som møte med arbeidslivet.

 

Tema og faglig innhold

I 2016 har Dysmeliforeningen et faglig fokus på forebyggende aktivitet og trening for å unngå slitasjeskader på kroppen. Vi har gjort avtale med Gudmund Grønhaug som er fysioterapeut med mastergrad i ”Science in sport” og ph.d. stipendiat ved NTNU i Trondheim som foredragsholder.

 

Det vil bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling mellom deltakerne og av den grunn oppfordres alle å tenke over hva de kan bidra inn med i plenum og i gruppearbeid. Alle oppfordres til å ta med egne hjelpemidler som de bruker i jobb eller fritid og som andre igjen kan ha nytte av.

 

Program med ytterligere detaljer legges på dysmeli.no og sendes til påmeldte når det er klart.

 

Tid

Vi starter fredag 12. februar kl.18.00 og avslutter med lunsj søndag 14. februar kl.13.00.

 

Sted og overnatting

Samlingen avholdes på Clarion Collection Hotel Bastion. Her har vi reservert konferanserom og grupperom. Det er er mulighet for enkeltrom og dobbeltrom. Det blir felles lunsj og middag fredag og lørdag.

 

Underholdning

På lørdag er det lagt opp til felles teaterforestilling på Det Norske Teater med forestillingen .

 

Pris

For medlemmer av Norsk Dysmeliforening:

• Egenandelen for å delta er kr. 1200,- per person. Det dekker opphold, kurs og mat fra oppstart fredag til avslutning med lunsj søndag. Egenandel på reise kr 950,- per person ved rimeligste reisemåte.

 

For ikkemedlemmer:

• Reise og opphold må dekkes av den enkelte. Prisen for kurset er kr 3700,- pr person i tillegg til reisekostnader.

 

Reise

Bestill gjerne reisen selv og så snart du har meldt deg på. For refusjon av reisekostnader, sender du reiseregning til:

Anne Berte Hareide, Sukkertoppvegen 47 6006 Ålesund eller okonomi@dysmeli.no

 

Påmelding sendes til:

leder@dysmeli.no

Påmeldingen er bindende. Påmeldingsfrist: 20. januar 2015.

 

Medlemskap

Å være enkeltmedlem i Norsk Dysmeliforening koster 275 kr i året. Medlemskap må være betalt for 2016.

For mer informasjon, kontakt leder av Dysmeliforeningen Jon Øivind Evje.

e-post : leder@dysmeli.no

mobil : 48 99 44 27