Dysmeli

 

– Betegnelsen på medfødt mangel på arm og/eller ben

Hva er dysmeli?

Dysmeli er en medfødt tilstand hvor armer og/eller ben ikke er utviklet som vanlig.
Det skyldes manglende eller mangelfullt utviklet skjelett. Det kan være mangler ved en eller begge armer og/eller ett eller begge ben.

Ordet dysmeli kommer fra gresk. Forstavelsen dys betyr mangelfull. Melos betyr lem.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende dysmeli, proteser, behandling eller økonomiske rettigheter/støtte kan du lese mer under fanen Råd og tips.

Om du ikke finner svaret der, kan du sende mail til likeperson@dysmeli.no

Retningslinjer for oppfølging av dysmelister

Har du dysmeli har du krav på enhetlig pasientoppfølging i et livsløpsperspektiv. Spesialsykehuset Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en norsk anbefaling for oppfølging av personer med dysmeli. Anbefalingene er primært rettet mot helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, men den vil også kunne være nyttig for personell i skole og barnehage, pasientene selv og deres foresatte. Les mer om anbefalingene her.  

Her har vi lagt ut 2 brosjyrer, Dysmeli hva nå, kort brosjyre fra TRS og Dysmelibrosjyren 2022.

Dysmeli hva nå, kort brosjyre

Dysmelibrosjyren 2022

Siste nytt

© 2021 Norsk Dysmeliforening | Nettside fra Lykke Media AS