Dysmeli

 

– Betegnelsen på medfødt mangel på arm og/eller ben

Hva er dysmeli?

Dysmeli er en medfødt tilstand hvor armer og/eller ben ikke er utviklet som vanlig.
Det skyldes manglende eller mangelfullt utviklet skjelett. Det kan være mangler ved en eller begge armer og/eller ett eller begge ben.

Ordet dysmeli kommer fra gresk. Forstavelsen dys betyr mangelfull. Melos betyr lem.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende dysmeli, proteser, behandling eller økonomiske rettigheter/støtte kan du lese mer under fanen Råd og tips.

Om du ikke finner svaret der, kan du sende mail til likeperson@dysmeli.no

Retningslinjer for oppfølging av dysmelister

Har du dysmeli har du krav på enhetlig pasientoppfølging i et livsløpsperspektiv. Spesialsykehuset Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en norsk anbefaling for oppfølging av personer med dysmeli. Anbefalingene er primært rettet mot helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, men den vil også kunne være nyttig for personell i skole og barnehage, pasientene selv og deres foresatte. Les mer om anbefalingene her.  

Her har vi lagt ut 2 brosjyrer, Dysmeli hva nå, kort brosjyre fra TRS og Dysmelibrosjyren 2022.

Dysmeli hva nå, kort brosjyre

Dysmelibrosjyren 2022

Siste nytt

Lydbøker for Dysmelister

Viste du at via www.nlb.no kan dysmelister låne lydbøker gratis? Etter noen mailer frem og tilbake er det bekreftet at flere av våre medlemmer...

les mer

© 2021 Norsk Dysmeliforening | Nettside fra Lykke Media AS