Medlem

Beskrivelse av medlemskapstyper

I alle medlemskap inngår abonnement på bladet Dysmelisten som kommer ut 4 ganger i året. I tillegg får man invitasjoner til ulike arrangementer.
Hvis man bor der det er en lokalforening vil man også få invitasjon til lokale aktiviteter.

Familiemedlemskap
Foreningen anbefaler dette medlemskapet for dere som er flere enn én person i husstanden. Det fungerer slik at hele familien betaler en felles kontingent på 400 kr. Vi ønsker at det er personen med dysmeli som står registrert som hovedmedlem.

Enkeltmedlemskap
Dette medlemskapet er for deg som bor alene, og det koster 250 kr.

Firmamedlemskap

Firmamedlemskap koster 525 kr.